Byggepolitik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder løbende med at støtte trafik-, bygnings og boligministeren med udvikling af byggepolitiske initiativer. Der arbejdes blandt andet med at gøre det lettere at bygge i Danmark, at bruge midlerne fornuftigt, når det offentlige investerer i byggeri og fremme vækst og produktivitet i byggeriet.

Regelforenkling
Med henblik på at gøre det lettere at bygge i Danmark, er der iværksat en regelforenklingsindsats i det samlede lovkompleks, der regulerer byggeriet. Det handler blandt andet om, at der ikke skal ske overregulering eller dobbeltregulering. Der vil for eksempel blive kigget nærmere på reguleringen af brandforhold, da det er et område, hvor reguleringen er kompleks, og kravene koster mange penge. Derudover er der sket en modernisering af den tekniske byggesagsbehandling.


Effektivt offentligt byggeri
Det offentlige byggeri udgør en stor del af den samlede byggeaktivitet i Danmark. Der bruges hvert år mange milliarder offentlige kroner på at opføre, renovere og vedligeholde offentlige bygninger. Der arbejdes derfor med initiativer, der både bidrager til, at det offentlige byggeri bliver mere effektivt i opførelse og brug, og bidrager til at fremme, at det offentlige byggeri bidrager til en effektiv konkurrence og et stærkt marked.


Vækst i byggeriet
Byggeriet har været hårdt ramt af krisen, og selvom der er tegn på bedring omkring de store byer, er der stadig brug for en indsats for at løfte byggebranchen i hele landet. Der arbejdes derfor med at skabe gode rammer for vækst og beskæftigelse i byggeriet i hele landet. Dertil kommer, at det er vigtigt, at danske virksomheder ikke mødes med særlige danske krav og standarder, som stiller dem ringere end virksomheder fra andre lande. Internationale standarder er i den forbindelse et væsentligt redskab til at sikre, at danske virksomheder er konkurrencedygtige. Der fokuseres derfor på at fremme størst mulig harmonisering med regler i Danmarks nabolande inden for byggeriet og fjerne unødvendige danske standarder og reguleringskrav.Sidst opdateret: 09.05.2018