Byggesagsbehandling

Kommunerne er bygningsmyndighed og har ansvaret for udstedelse af byggetilladelser og håndtering af anmeldelser af byggerier.

Kommunerne kan opkræve gebyr for udstedelse af byggetilladelser og anmeldelser.

En borger eller en virksomhed må ifølge byggeloven ikke påbegynde et byggeri, før kommunen har udstedt en byggetilladelse. Der er imidlertid undtagelser, idet mindre byggerier alene skal anmeldes til kommunen, og byggerier af meget begrænset omfang og kompleksitet kan udføres uden anmeldelse til kommunen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for reglerne om kommunernes byggesagsbehandling.

Reglerne kan findes på Bygningsreglementet.dk

Sidst opdateret: 03.05.2018