Revision af byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)

Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i marts 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår (AB-systemet).

Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer (nyt vindue), som repræsenterer byggeriets centrale aftaleparter.

De 14 organisationer blev i september 2014 enige om formuleringen af det kommissorium (nyt vindue), der, sammen med regeringens byggepolitiske strategi (nyt vindue) fra november 2014, danner grundlag for revisionsarbejdet. AB-systemet består af ”agreed documents”, hvilket betyder, at udvalget skal nå til enighed om alle ændringer i systemet.

De overordnede mål for revisionsarbejdet er beskrevet i kommissoriet.

Revisionsarbejdet i udvalget ledes af erhvervskvinden Lone Fønss Schrøder som formand. Revisionen af AB-systemet ventes at være afsluttet i maj 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller et sekretariat til rådighed for formanden og udvalget. Henvendelse til udvalget og dets formand skal ske via info@tbst.dk.

Høring

AB-udvalget har sendt det reviderede AB-system i høring fredag den 2. februar 2018 med frist for høringssvar mandag den 12. marts 2018.

Se høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) på Høringsportalen her.

AB-udvalget afholdte høringskonference onsdag den 21. februar 2018 i Industriens hus.

Du kan læse mere om høringskonferencen her, streame konferencen og downloade præsentationerne.

Baggrund

AB-systemet har en mere end 100 år lang historie bag sig. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93:

  • ABR 89 (”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere.


  • AB 92 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører.


  • ABT 93 (”Almindelige betingelser for totalentreprise”) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. 
Kontakt
Specialkonsulent
Sofie Grubb Turley
Fuldmægtig
Kresten Nybo Gørtz
Sidst opdateret: 03.05.2018