Tilgængelighedspuljen 2017

Tidsfristen for at søge midler fra tilgængelighedspuljen i 2017, er udløbet. Fristen var den 2. juli 2017.

Når du søge midler fra tilgængelighedspuljen skal du være opmærksom på, at byggeriet først må igangsættes, når ansøgningen er indsendt, og denne er bekræftet modtaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For mere information om tilgængelighedspuljen henviser vi til vores spørgsmål og svar nedenfor.

Baggrunden for tilgængelighedspuljen

Manglende fysisk tilgængelighed til byggeri kan være en alvorlig barriere for mennesker, der lever med et handicap. Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på i alt 32 mio. kr. i perioden 2015-2018. Puljen fordeles med 8. mio. kr. årligt. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Puljen skal desuden sikre, at der løbende fortages tilgængelighedsforbedringer i det byggeri, der er omfattet af puljen.

Kriterier og procedurer

Nedenfor kan du læse mere om de kriterier og procedurer, der danner grundlaget for ansøgninger til tilgængelighedspuljen for 2017. Kriterierne og procedurerne tager udgangspunkt i de tilsvarende forhold fra de tidligere puljer, men er opdateret i henhold til de erfaringer, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fra administrationen af disse puljer.

Ansøgning via Virk.dk

Ansøgning om midler fra tilgængelighedspuljen skal ske via Virk.dk (nyt vindue).
Bemærk:
Søg evt. efter "Tilgængelighedspulje”  i søgefeltet på Virk.dk

SPØGSMÅL & SVAR - Kriterier for at ansøge

SPØGSMÅL & SVAR - Ansøgningsprocedure, kontrol og udbetalingKontakt
Fuldmægtig
Nanna Fannikke
Mere information
Virk.dk - ansøgning om midler fra tilgængelighedspuljen skal ske via Virk.dk (nyt vindue)

Bemærk: Søg evt. efter
”Tilgængelighedspulje” 
i søgefeltet på Virk.dk

Sidst opdateret: 15.08.2017