70 mio. kr. til byudvikling fordeles til landets kommuner
04.04.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler nu i alt 70 mio. kr. til områdefornyelse. Alle bykategorier får tildelt midler – fra udsatte boligområder til større provinsbyer og landsbyer

I finansloven for 2017 er der afsat i alt 70 mio. kr. til områdefornyelse. Midlerne kan bruges af kommunerne til fornyelser og forbedringer af alt det, der sker imellem bygningerne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu fordelt midlerne, og særligt landets mindre byer får tilskud til byudvikling. Udsatte boligområder og større byer bliver dog også tilgodeset. Tilsagn om midlerne forudsætter, at kommunerne selv bidrager med det dobbelte af beløbet.

Fordelingen af midler afspejler i år et særligt behov for at styrke bylivet ved at skabe byrum, der kan danne rammen for hverdagens uformelle møder. Også projekter, der prioriterer trafiksikkerhed og bedre forbindelser mellem bymidten og byens forskellige tilbud, er et fokusområde i år.

I spalten til højre finder du en oversigt over de kommuner, der i 2017 modtager midler til områdefornyelse.
Kontakt
Studentermedhjælper
August Schwensen
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Sidst opdateret: 04.04.2017