Invitation til seminar om boligsociale indsatser på landet
23.03.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til seminar den 10. maj om de vanskelige kondemnerings- og nedrivningssager med sociale aspekter. Deltagelse er gratis.

Mange kommuner arbejder med at fjerne usunde eller tomme boliger på landet med midler fra bygningsfornyelse og pulje til landsbyfornyelse. Byfornyelsesloven er et godt redskab til at håndtere disse udfordringer, men indsatsen kan være kompliceret og tidskrævende med mange udfordringer.

Kommunerne oplever ofte, at der er en tæt forbindelse mellem usunde boliger og sociale problemer hos beboerne. Det er en kombination, som ofte kræver et stort og koordinerende arbejde internt i den enkelte kommune samt et særligt fokus på samarbejde med beboerne og med genhusning af beboerne.

På denne baggrund inviterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til seminar, der sætter fokus på de vanskelige sager med usunde boliger, der ofte indebærer sociale indsatser og hensyn.

Seminaret finder sted

onsdag den 10. maj kl. 10.00
Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
Det er gratis at deltage i seminaret

Dagen byder på oplæg med eksempler fra forskellige kommuner og tid til drøftelse af udfordringer og løsninger imellem deltagerne.

Seminaret henvender sig primært til kommuner, som arbejder med bygningsfornyelse og pulje til landsbyfornyelse.

Du finder programmet for seminaret i pdf-dokumentet i spalten til højre.

Tilmelding til seminaret skal ske senest den 18. april – klik hér for tilmelding.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Tine Faarup
Sidst opdateret: 23.03.2017