Ny evaluering af skæve boliger og deres anvendelse
29.03.2017

Rambøll har evalueret kommunernes kendskab til ordningen for etablering af skæve boliger. Formålet med at støtte etableringen af skæve boliger er, at give hjemløse borgere en fast bolig, som kan imødekomme deres særlige behov. Evalueringen belyser kommunernes anvendelse af ordningen, samt hvilke drivkræfter og barrierer, der kan være for kommunernes brug af ordningen.

Efter ti år som forsøgsordning blev muligheden for etablering af skæve boliger i 2009 tilføjet i almenboligloven (BEK 138, 17/02/2009).

Ordningen er en mulighed for at skabe passende økonomiske rammer for etablering af disse boliger til hjemløse borgere. Alligevel søger kommunerne ikke de afsatte midler i fuldt omfang.

Formålet med evalueringsrapporten er at undersøge, hvordan ordningen har været anvendt, og hvilke barrierer der kan forekomme for kommunernes brug af boligordningen.

Rapporten er opdelt i følgende temaer:
  • Kommunernes kendskab og holdning til ordningen
  • Kommunernes anvendelse af ordningen
  • Anvendelse af boligerne
  • Den sociale støtte i boligerne
Rapporten "Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse" kan downloades via linket i højre kolonne.


Tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper – 'skæve boliger'.

Læs mere om tilskud til skæve boliger her.
Mere information
Rapport - Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Læs rapporten hér (nyt vindue)

Tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper – 'skæve boliger'.

Læs mere om tilskud til skæve boliger her.
Kontakt
Fuldmægtig
Søren Buggeskov
Sidst opdateret: 30.03.2017