Ny håndbog til kommunernes håndtering af skimmelsvamp
31.03.2017

En ny håndbog skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udsender nu en håndbog til alle landets kommuner, som kan guide de kommunale sagsbehandlere korrekt, hurtigt og sikkert gennem alle faser ved håndtering af en sag om skimmelsvamp i bygninger.

Håndbogen indeholder en manual, der har været efterspurgt af kommunerne. Håndbogen skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger: ”Det kan få store konsekvenser at bo et sted med skimmelsvamp, og ingen bør bo under sundhedsfarlige forhold og risikere at blive syge i deres eget hjem. Derfor håber jeg, at kommunerne vil tage godt imod den nye håndbog, så de hurtigt og effektivt kan tage hånd om dem, der bliver udsat for skimmelsvamp."

Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling. Håndbogen er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med udvalgte kommuner og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Rapporten har været sendt i høring hos en række kommuner og interesseorganisationer.

Fakta
Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den.

Efter byfornyelseslovens § 75, stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, samt at gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger ved deres indretning eller beliggenhed er sundheds- eller brandfarlige.
Mere information
Sidst opdateret: 05.09.2017