Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder
20.04.2017

Der udmøntes nu 10 mio. kr. til boligsocialt løft i udsatte boligområder. Puljen skal bidrage til, at det samlede antal udsatte boligområder i Danmark nedbringes. Ansøgningsfristen er den 9. juni 2017 kl. 12.00.

Der er fortsat en række almene boligområder i Danmark, der er særligt udsatte, og som fysisk og socialt er isolerede fra de byer, som de er en del af. Det giver ulige muligheder for at få uddannelse og beskæftigelse for de mennesker, som bor i de udsatte almene boligområder.

Med denne ansøgningspulje udmeldes der 10 mio. kr. i 2017 som led i udmøntningen af satspuljeaftalen fra 2014, hvor der samlet blev afsat 38 mio. kr. til at styrke løsninger og konkrete initiativer, der kan understøtte et boligsocialt løft i udsatte boligområder og bidrage til, at det samlede antal udsatte boligområder i Danmark nedbringes.


Hvem kan søge?


Ansøgerkredsen er kommuner og boligorganisationer, som gennem konkrete initiativer kan understøtte et boligsocialt løft i udsatte boligområder. Boligområderne skal optræde på styrelsens liste over udsatte boligområder eller være udsatte almene boligområder, som er tæt på at opfylde kriterierne for at komme på listen. Find den seneste liste
her.

Ansøgningskriterier

De præcise ansøgningskriterier findes i ”Vejledning til ansøgning om støtte til Styrket koordinering i udsatte boligområder”. Find vejledningen og en budgetskabelon på styrelsens hjemmeside (højre kolonne) her.

Ansøgningsfrist


Ansøgningsfristen er den 9. juni 2017 kl. 12.00 og ansøgningen skal udfyldes og indsendes via Virk-formularen, som kan tilgås via styrelsen hjemmeside (højre kolonne) her.

Kontakt
Specialkonsulent
Klavs Odgaard Christensen
Sidst opdateret: 20.04.2017