Høring over bygningsreglement 2018 (BR18) samt bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
05.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18) og udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 11. juni 2017.

Bekendtgørelsen om BR18 samt bekendtgørelsen om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet sendes i samlet høring.

Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende:
• Ny struktur i bygningsreglementet
• Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
• Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
• Nye konstruktions- og brandklasser
• Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
• Stikprøvekontrol

Den nye bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder blandt andet følgende:
• Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
• Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver
• Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
• Krav til kontrol af de certificerede personer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gøre høringsparterne opmærksom på, at der udarbejdes en række vejledninger til BR18 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Vejledningerne udarbejdes i andet halvår af 2017 og inden bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sideløbende gennemfører en høring over ændringer til bygningsreglement 2015 med høringsfrist den 10. maj 2017. Bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen vil også blive taget i betragtning i opfølgningen på høringen af bygningsreglement 2018.

Informationsmøde den 15. maj
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholder den 15. maj 2017 kl. 13-15 et informationsmøde om de nye bekendtgørelser. Tilmelding kan ske til Emil Magnussen på eem@tbst.dk senest den 11. maj 2017. Bemærk, at der maksimalt er plads til 150 deltagere til arrangementet.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Anne-Sofie Bang Lassesen
Kontorchef
Christian Vesterager
Sidst opdateret: 05.05.2017