Informationsmøde om bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
08.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til informationsmøde mandag den 15. maj 2018 om bygningsreglement 2018 og certificeringsordning om dokumentation for tekniske forhold i bygningsreglementet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholder den 15. maj 2017 kl. 13-15 et informationsmøde om bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, som er sendt i høring den 4. maj 2017.

På informationsmødet vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om de nye bekendtgørelser, hvor det også vil være muligt at stille spørgsmål til styrelsen.

Informationsmødet bliver afholdt hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

Auditoriet i stuen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S


Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende:
  • Ny struktur i bygningsreglementet
  • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
  • Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
  • Nye konstruktions- og brandklasser
  • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
  • Stikprøvekontrol
Den nye bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder blandt andet følgende:
  • Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
  • Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver
  • Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
  • Krav til kontrol af de certificerede personer

Tilmelding er nødvendig og kan ske til Emil Engel Magnussen på eem@tbst.dk senest den 11. maj 2017. Bemærk, at der maksimalt er plads til 150 deltagere til arrangementet.
Kontakt
Fuldmægtig
Anne-Sofie Bang Lassesen
Kontorchef
Christian Vesterager
Sidst opdateret: 08.05.2017