Opdateret BJ på farligt gods området
11.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret kravene til beskyttelsesafstand i Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund. Der er tale om en opdatering af BJ’en i forhold til reglementet for farligt gods (RID 2017)

Siden 2005 er der løbende kommet nye typer af materiel på jernbanen, som transporterer farligt gods. De nye typer af materiel er UN-tanke, tankcontainere, MEGC’er og vejkøretøjer. RID 2017 tager højde for dette og fastsætter en beskyttelsesafstand mellem disse typer af materiel, når de transporterer farligt gods.

For at gøre kravene til beskyttelsesafstand ved transport af farligt gods ens, er BJ’en derfor blevet opdateret, så den er i overensstemmelse med RID 2017.

Den opdaterede BJ skal dermed sikre, at beskyttelsesafstandene bliver respekteret ved transport af farligt gods i fx UN-tanke eller vejkøretøjer via jernbanetunnelerne i Storebælt og Øresund.Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Gøttske
Sidst opdateret: 11.05.2017