Baggrundsbillede til nyhed

Ny rapport kortlægger spild i byggeriet

Publiceringsdato: 23/06/2021
Byggesektoren får i en ny rapport af BUILD – Aalborg Universitet – styrket viden om spild i byggeriet. Med det nye spildindeks kan man bl.a. følge udviklingen i fejl, mangler og svigt siden 2007. Herudover undersøger rapporten årsagerne til spildet og konsekvenserne heraf.

Fejl, mangler eller svigt i byggeprocessen eller i det færdige byggeri, fører til et stort spild i byggeriet. Når fejl og mangler skal udbedres ved brug af nye byggematerialer er det ikke kun dyrt, det fører også til en udledning af drivhusgasser, man kunne have undgået. Herudover kan det føre til et øget energiforbrug, dårligt indeklima og i værste fald et svigt i en bygnings bærende konstruktion, som kan være til fare for sikkerheden.

 

For at forstå omfanget af udfordringerne og hvad man kan gøre ved det, har BUILD udarbejdet en rapport, som kortlægger udviklingen af spild i byggeriet fra i perioden 2007-2019. 

 

Rapporten peger også på hyppige årsager til spild igennem et litteraturstudie af international og dansk forskning samt interviews med centrale aktører fra byggesektoren.

 

Rapporten peger bl.a. på, at forskelle i forretningsmodeller og kulturer på byggeprojekterne fører til spild, ligesom manglende udnyttelse af digitalisering og procesledelse ofte også skaber problemer i byggeprocessen eller i det færdige byggeri. Endeligt peger rapporten på forskellige tiltag, der kan bidrage til at dæmme op for spild, f.eks. projektalliancer, længerevarende samarbejder, tidlig involvering af entreprenører, detaljeret procesplanlægning m.v.

 

Med kortlægningen er der skabt et udgangspunkt for at indsamle viden om spild på en mere systematisk måde og der er potentiale for at udvide datagrundlaget. Fremadrettet skal der derfor søges at få spildindekset beriget med nye data, så opgørelserne bliver mere repræsentative og detaljeret på f.eks. faser i byggeriet og udbudsformer, og så økonomiske og klimamæssige konsekvenser ved spild også kan kvantificeres. BUILD vil følge op på udviklingen i spild med jævne mellemrum igennem spildindekset, som løbende søges forbedret. Bolig- og Planstyrelsen igangsætter herudover som led i Strategi for bæredygtigt byggeri bl.a. en analyse, der skal se på det specifikke spild af materialer i opførelsesfasen. Denne analyse igangsættes det kommende efterår.

 

Læs rapport og bilag med bl.a. teknisk dokumentation via linket nedenfor. 

 

Rapporten indgår som led i implementeringen af den nationale strategi for bæredygtigt og er udarbejdet for Bolig- og Planstyrelsen samt medfinansieret af Realdania.

 

Gå til Rapport om spild i byggeriet