Blanketlisteside

Resultat: 1

Ship pre-arrival security information form

Ifølge meldepligtsdirektivet 2010/65/EU skal en række meldeformaliteter for skibsfarten overgå til at blive indrapporteret i SafeSeaNet. Blandt disse oplysninger er også før-ankomst sikringsinformationen jf. forordning 725/2004/EF.
Her kan du beskrive relevante vejledninger eller relevant lovstof i forbindelse med blanketten.
Vejledning

Vejledning om havnefacilitetssikring

Hensigten med vejledningen er at give den havnesikringsansvarlige en konkret og praktisk anvendelig vejledning i udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havne.

Viser 1 af 1