Blanketlisteside

Resultat: 241

Indberetning

Rapportering af større reparationer eller ændringer

SLVD101.
Ansøgning

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om driftsstøtte

Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer.
Ansøgning

Application for Approval of Part-145 and Part-CAO/Part-CAMO

EASA Form 2, Issue 3.
Ansøgning

Ansøgning om forlængelse eller fornyelse af Aero-medical examiner certificate

Senest revideret 06-10-2020.
Ansøgning

Ansøgning om støtte på baggrund af estimerede data (Bilag 3)

Bilag 3.
Erklæring

Tro-/loveerklæring vedr. projektets overensstemmelse med EU-regler (Bilag 2)

Bilag 2. Støtte under denne ordning skal udbetales i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne.
Ansøgning

Ansøgning om støtte til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet (Bilag 1)

Bilag 1.
Vejledning

Vejledning til ansøgning om støtte til danske lufthavne i anledning af COVID-19

Ansøgning

Ansøgning om støtte på baggrund af estimerede data (Bilag 3)

Bilag 3.
Erklæring

Tro-/love erklæring vedr. projektets overensstemmelse med EU-regler (Bilag 2)

Bilag 2. Støtte under denne ordning skal udbetales i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne.