Lovlisteside

Resultat: 25

Lov

RID 2011

RID 2011 Corrigendum 2 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/02/2012

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2011 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. februar 2012. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt god.

Lov

36/2010

Berigtigelse nr. 2 af forordning nr 36/2010

Gældende fra

04/11/2010

Berigtigelse nr. 2 til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Lov

36/2010

Berigtigelse af forordning nr. 36/2010

Gældende fra

26/06/2010

Berigtigelse til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Lov

Lov nr. 551

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov

Nr. 552

Lov om en Cityring

Gældende fra

06/06/2007

En lov om en Cityring

Lov

RID 2021

Informationsmateriale om RID 2021

Gældende fra

Lov

RID 2021

Forside, indledning og indholdsfortegnelse

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 3 - Tabel A

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 4 - Bestemmelser for emballering

Gældende fra