Lovlisteside

Resultat: 66

Forordning

2018/278

Forordning 2018/278

Gældende fra

23/02/2018

Forordning 2018/278 om ændring af bilag til forordning 1305/2014

Forordning

2018/761

Forordning 2018/761

Gældende fra

16/02/2018

Forordning 2018/761 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn.

Forordning

2018/764

Forordning 2018/764

Gældende fra

02/02/2018

Forordning 2018/764 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

Forordning

2017/1474

Kommissionsafgørelse 2017/1474

Gældende fra

08/06/2017

Kommissionsafgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797 for så vidt angår specifikke mål for udarbejdelse, vedtagelse og revision af tekniske specifikationer for interoperabilitet

Forordning

2017/695

Kommissionsafgørelse 2017/695

Gældende fra

07/04/2017

Kommissionsafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF

Forordning

2017/6

Forordning 2017/6

Gældende fra

05/01/2017

Forordning 2017/6 om den europæiske udbygningsplan for ERTMS

Forordning

2016/919

Forordning 2016/919

Gældende fra

27/05/2016

Forordning 2016/919 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i jernbanesystemet

Forordning

2016/796

Forordning 2016/796

Gældende fra

11/05/2016

Forordning 2016/796 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning 881/2004

Forordning

2016/629

Kommissionsafgørelse 2016/629

Gældende fra

20/04/2016

Kommissionsafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF