Lovlisteside

Resultat: 4

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1285 af 20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættels samt for varetagelse af tilsyn.

  Lov

  1040 af 30. august 2017

  Bekendtgørelse af postlov

  Gældende fra

  01/01/2017

  1040 af 30. august 2017 - Bekendtgørelse af postlov

  Bekendtgørelse

  725 af 24. juni 2011

  Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

  Gældende fra

  01/07/2011

  725 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

  Bekendtgørelse

  727 af 29. juni 2011

  Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

  Gældende fra

  29/06/2011

  727 af 29. juni 2011 - Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder
Viser 4 af 4