Publikationsliste

Resultat: 29

Rapport

Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Afsættet for evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen om "skæve boliger" har været anvendt, og hvilke barrierer der kan være for, at kommunerne anvender ordningen.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2017

Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Vejledning

Vejledning om beregning af nøgletal for alment byggeri

Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v.
(herefter nøgletalsbekendtgørelsen), ændret ved bekendtgørelse nr. 1072 af 31.
august 2015

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2016

Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Vejledning

Etablering af mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder

Offentliggørelse af liste over yderområder iht. almenboliglovens § 182.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2015

Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Rapport

Totaløkonomiværktøjet i praksis

Rapporten beskriver erfaringer med brug af totaløkonomiregnearket, herunder særligt de erfaringer, som Boligkontoret har gjort sig under udarbejdelsen af energihandlingsplanerne.

Vejledning

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi. Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger.

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2014

Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).