Publikationsliste

Resultat: 30

Idekatalog

Områdefornyelsen fortæller

15 gode historier fra den helhedsorienterede byfornyelse.

Idekatalog

Byfornyelsesatlas DK2

Med ”Byfornyelsesatlas DK2” præsenterede det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter et overblik over dansk byfornyelse – primært i perioden efter år 2000.

Idekatalog

Udvikling af landsbyer

Vejledningen sætter fokus på mulighederne i de landsbyer, som kæmper med tomme eller dårlige bygninger, et nedslidt bymiljø, mangel på rekreative kvaliteter eller generelt forfald.

Idekatalog

Børn og unge udvikler små bysamfund - men ikke alene

Håndbog med konkrete værktøjer til hvordan med børn og unge som drivkraft kan forbedre de fysiske omgivelser for børn og unge.

Idekatalog

Fornyelse med frivillige hændet - en frivillighedsmodel tager form

Rapporten henvender sig til professionelle byudviklere, der arbejder med at engagere beboere og lokale interessenter aktivt i områdefornyelsen.

Idekatalog

66 nyere byrum

Publikationen giver et beskrivende og billedrigt overblik over nogle af de projekter, der er gennemført indenfor de seneste ca. 10 år.

Idekatalog

Frivillighedsmodellen - håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle

Håndbogen præsenterer Frivillighedsmodellen, som er en ny metode til, hvordan man arbejder systematisk og målrettet med frivillige projekter i områdefornyelsen.

Idekatalog

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning

Landsbyer kan give det fysiske miljø et løft ved at nedrive boliger i dårlig stand. Men for at få det optimale ud af nedrivningen, skal kommunerne have en strategi for, hvordan de tomme grunde kan bidrage til landsbyernes fortsatte udvikling.

Idekatalog

Sociale partnerskaber med virksomheder - idekatalog til innovative områdeindsatser

Inspirationskataloget indeholder de bedste eksempler på offentlige-private partnerskaber og alliancer, som er til gavn for både virksomheder og beboere i udsatte by- og boligområder.