Publikationsliste

Resultat: 466

Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade ejerskiftet af dit luftfartøj registrere i Danmark, og hvornår du har ret til at få det registreret.

Vejledning

Vejledning om registrering af rettigheder over luftfartøjer i Rettighedsregisteret

Registrering i Rettighedsregisteret er en offentlig registrering, som svarer til tinglysning af fast ejendom.

Vejledning

Vejledningen i ansøgning om registrering første gang eller genregistrering i Danmark

Statistik

Arbejdsulykker Statistik 2020

Certifikat

DK/134 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Oslo A/S - Henrik Ibsens vei 4 2060 Gardermoen Norway

Vejledning

Vejledning til formularen ”revalidation or renewal of language proficiency level”

Certifikat

DK/1190A - CAE Copenhagen A/S

CAE Center, Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy

Certifikat

DK/1190B - CAE Copenhagen A/S

CAE Center, Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy

Certifikat

DK/1179 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Amsterdam - Diamantlaan 3 2132 WV, Hoofddorp Netherlands