Publikationsliste

Resultat: 121

Vejledning

Procedures for the Issuance of an EU Part-FCL Private Pilot License, Instrument Rating and/or Night Rating on the Basis of an FAA Pilot Certificate and/or Instrument Rating

Vejledning

Vejledning om støtteordning til lønudgifter i luftfartsselskaber

Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021.

Vejledning

Flyvelægevejledning med bilag

Vejledning for AME og AeMC

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Vejledning om DTO

Denne vejledning har til formål at vejlede om processen ved at etablere en DTO.

Vejledning

Guidelines for application for first registration or re-registration in the Register of Danish Aircraft

Guidelines on how to apply for registration of aircraft in the Register of Danish Aircraft.

Vejledning

Vejledningen i ansøgning om registrering første gang eller genregistrering i Danmark

Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade ejerskiftet af dit luftfartøj registrere i Danmark, og hvornår du har ret til at få det registreret.

Vejledning

Guidelines for Application for registration of change of ownership

Guidelines on how to apply for registration of change of owner of aircraft.