Publikationsliste

Resultat: 19

Pressemeddelelse

Register for the 2nd Stakeholder Forum of the European Regulators Group for Postal Services

The European Regulators Group for Postal Services (ERGP) Stakeholder Forum is the meeting point for regulators, and postal, digital, delivery and e-commerce sector representatives.

Pressemeddelelse

The European Regulators Group for Postal Services

The European Regulators Group is an advisory group to the European Commission. It facilitates consultation and cooperation between the independent National Regulatory Authorities (NRAs) in EU countries, and between NRAs and the Commission.

Pressemeddelelse

Press release ERGP Stakeholders Forum

ERGP - De europæiske regulatørers post arbejdsgruppe

Pressemeddelelse

2nd ERGP Stakeholders Forum

Register for the 2nd Stakeholder Forum of the European Regulators Group for Postal Services

Rapport

Tilsynsstrategi for postområdet, 2019

Reguleringen indebærer, at TBST skal føre et overordnet og bredt tilsyn med postsektoren, befordringspligtige såvel som ikke befordringspligtige er-hvervsmæssige postvirksomheder.

Pressemeddelelse

Information about the 2nd Stakeholders Forum

ERGP - De europæiske regulatørers post arbejdsgruppe. Register for the 2nd Stakeholder Forum of the European Regulators Group for Postal Services

Vejledning

Vejledning om "post til døren" (revideret)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om ”post til døren” til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget.

Rapport

Redegørelse for det danske postmarkeds tilstand og udvikling 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens redegørelse for 2017 om det dan-ske postmarkeds tilstand og udvikling er en opfølgning på styrelsens mere omfattende redegørelse fra 2013 om samme emne.

Rapport

Individuel tilladelse til Post Danmark A/S