Knud Erik Christensen

Styrelsen har opdateret to bekendtgørelser om maritim sikring

Publiceringsdato: 01/09/2020
Styrelsen har opdateret to bekendtgørelser, hvilket blandt andet indebærer, at sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter fremover skal udarbejdes af en anerkendt sikringsorganisation (RSO). Bekendtgørelserne træder i kraft 1. oktober 2020.
De opdaterede bekendtgørelser er ’bekendtgørelse om sikring af havne’ og ’bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter’. Baggrunden for opdateringen er, at den nuværende danske model for udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger skal ensartes med EU-reglerne på området.

Opdateringen får særlig betydning for de organisationer, der ønsker at udføre opgaver som anerkendte sikringsorganisationer og for de konsulenter, der i dag er godkendt som anerkendte sikringskonsulenter. For sidstnævnte vil det kræve, at de bliver godkendt som anerkendte sikringsorganisationer, hvis de fortsat ønsker at udarbejde sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter. 

Derudover får opdateringen betydning for havne og havnefaciliteter, da sårbarhedsvurderinger fremadrettet skal udarbejdes af anerkendte sikringsorganisationer. Hvis en havn eller havnefacilitet ønsker at udarbejde sårbarhedsvurderinger vil det altså kræve, at den pågældende enhed er godkendt som anerkendt sikringsorganisation. 

Styrelsen har udarbejdet et skema til ansøgning om godkendelse som anerkendt sikringsorganisation og en skabelon til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger. Begge er obligatoriske at anvende og vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside hurtigst muligt. 

BEK nr. 1282 af 26/08/2020

Bekendtgørelse om sikring af havne

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikring af havne, og finder anvendelse på alle havne, hvor der findes en eller flere havnefaciliteter, som er omfattet af en godkendt sikringsplan for havnefaciliteter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1283 af 26/08/2020

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

Gældende fra

01/10/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikring af havnefaciliteter og finder anvendelse på havnefaciliteter, der betjener et eller flere af følgende skibe i international fart.