Arbejdsulykker

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2018

Det fortsætter med et dyk i antal af ulykkesanmeldelser i 2018 og lander på 21 stk., hvilket er 8 færre end året inden.

Skadens art

Som det har været tilfældet i alle årene, er det fortsat kategorien ”Forstuvning/forvridning/forstrækning” der udgør langt den største gruppe med 11 skader i 2018. På den efterfølgende plads kommer der dog sårskader med 3 anmeldelser, men som jo også er en slags bløddelsskader som i 2017 var på anden pladsen.

Skadet kropsdel

Rygskader er fortsat det legemsdel der var mest udsat også i 2018 (5 stk.), men i forhold til 2017 er der færre skader på ”Hofte/ben mv.”.

”Skulder/arm/hånd” anmeldelser følger dog stadig straks efter rygskaderne og her er der i 2018 lige så mange som ”fingre” skader som også er på 4 anmeldte skader. Overkroppen og især overekstremiteterne dominerer derfor billedet for tilskadekomsterne for 2018.

Årsag til skaden

Skader i forbindelse med håndtering af Trolley topper igen i 2018 listen i denne kategori med i alt 5 anmeldelser, mens den efterfølgende årsag er turbulens (igen med 3 stk.).

Type af arbejdsulykke (hvordan skete ulykken)

I 2018 er det den her gang kategorien ”Slag” der udgør den største gruppe med 5 anmeldte skader, men som næste kategori ser vi ”træk og skub” (4 stk.). Det er derfor vigtigt også at fokusere en del på håndtering af Trolleys, især hvis man sammenholder denne kategori med hhv. anmeldelserne fra skadet kropsdel og årsag.

Uarbejdsdygtighed

De kortvarige perioder med sygefravær efter en ulykke (1-3 dage) er også i 2018 dem der fylder mest, hvilket i sagens kerne jo er at ”foretrække”, fremfor de skader der forårsager lang tids sygdom, i hvert fald så længe som antal af skader er nedad gående. De fremtidige tilsyn på der her område vil derfor også have ekstra fokus på de ”mange bække små…”, med stor vægt på ulykker af overkroppen og især i forbindelse med håndtering af Trolleys.

Statistik

Arbejdsulykker Statistik 2018

Anmeldelse

Anmeldelse af arbejdsulykke mv. til TBST og forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen

Ansøgningsskema for anmeldelse af arbejdsulykke.
Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart kommenterer NFA-rapporten om arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale om bord på dansk indregistrerede fly.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret NFA-rapporten og er på baggrund heraf fremkommet med en række anbefalinger inden for følgende områder