Inklusionsboliger

Sidst opdateret 07/10/2019
Inklusionsboliger er en boligform, der er målrettet psykisk og socialt sårbare.

Inklusionsboliger skal være et tilbud til personer, som på den ene side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig. 

 

Der skal ved anvisningen til inklusionsboligen være begrundet formodning for, at problemerne kan løses indenfor en 2 årig periode.

 

Det særlige ved inklusionsboligerne er, at der er tilknyttet sociale viceværter, som skal yde socialpædagogisk støtte til beboerne med henblik på, at de kan klare sig i egen bolig og komme tættere på arbejde eller uddannelse.

 

Det er kommunen, som anviser ledige inklusionsboliger efter en konkret vurdering af den enkeltes behov sammenholdt med den støtte, der kan leveres i den ledige inklusionsbolig.

Inklusionsboliger kan oprettes af almene boligorganisationer i samarbejde med kommunen.

 

Der ydes statsstøtte til boligerne. Støtten ydes til:

 

  • Tilskud til ombygning og indretning
  • Huslejetilskud
  • Sociale støttefunktioner
  • Refusion af kommunale tab på garantier for istandsættelsesudgifter ved fraflytning

 

Støtte til huslejetilskud og sociale støttefunktioner kan søges for en periode på op til 15 år.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til skæve boliger

Ansøgning om tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper.
Vejledning

Vejledning om tilskud til skæve boliger

Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

Lov

LBK nr 1203 af 03/08/2020

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Gældende fra

20/06/2020

Lov om almene boliger, herunder beboerdemokrati, anvisning, finansiering m.v.