Blanketliste

Resultat: 19

Ansøgning

Skema UE (digitalt)

Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
Ansøgning

Skema DE (digitalt)

Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes skema AE fra et flertal af lejerne.
Ansøgning

Ansøgningsskema for tilskud til skæve boliger

Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, 'skæve boliger'. Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig.
Vejledning

Vejledning om tilskud til skæve boliger

Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

Ansøgning

Skema til bygherrenøgletal

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet.
Ansøgning

Skema til rådgivernøgletal

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet.
Ansøgning

Skema ABC - Entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn fra 1. mart 2007 og til 30. april 2009

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet.
Ansøgning

Skema ABC - Entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn fra 1. maj 2009

Tal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre, der ønsker at orientere sig på markedet
Ansøgning

Skema ABC - Renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri

Ansøgning om renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri
Ansøgning

Skema ABC - Ydelsesstøtte eller servicearealtilskud for støttet boligbyggeri fra 1. jan. 2010

Ansøgning om ydelsesstøtte eller servicearealtilskud for støttet boligbyggeri fra 1. januar 2010 og frem.