Nyhedsliste

Resultat: 11

  Udgivet

  01/12/2019

  Nyhed

  Nye regler om støtte til almene boliger sendes i høring

  Styrelsen sender ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen) i høring. Ændringerne skal bl.a. styrke mulighederne for samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre.
  Læs mere

  Udgivet

  09/10/2019

  Nyhed

  Veteraner som en ressource i områdefornyelser

  En ny evalueringsrapport giver en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan veteraner kan integreres i en områdefornyelse. Styrelsen har støttet 4 forsøgsprojekter. Resultaterne har været positive for både veteraner og lokalsamfund.
  Læs mere

  Udgivet

  03/10/2019

  Nyhed

  Ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægter

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt seks ændringsbekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer i høring. Formålet med ændringerne er fremme den digitale kommunikation
  Læs mere

  Udgivet

  29/09/2019

  Nyhed

  Fem byfornyelsesforsøg skal afhjælpe tomme butiksgader og bymidter

  Med tilskud fra byfornyelsens forsøgspulje har fem provinsbyer siden 2014 arbejdet med omdannelse af tomme hovedgader og bymidter. Nu er projekterne evalueret, og indsatserne har bidraget til en positiv udvikling i byerne.
  Læs mere

  Udgivet

  20/09/2019

  Nyhed

  Erhvervspartnerskaber som en ny måde at organisere byfornyelse på

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver pjece om, hvordan erhvervspartnerskaber kan udgøre en ny organisationsform for byfornyelse og –udvikling af geografisk afgrænsede områder. Pjecen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
  Læs mere

  Udgivet

  12/08/2019

  Nyhed

  Ny rapport om udenlandske erfaringer med håndtering af tomme boliger

  På vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har SBi udarbejdet rapporten ’Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger’. Rapporten afdækker Storbritannien, Holland og Tysklands erfaringer og indsatser mod tomme boliger.
  Læs mere

  Udgivet

  07/08/2019

  Nyhed

  Den almene boligsektor fortsætter med at effektivisere

  Den almene boligsektor fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster. Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 mia. kr. og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 mia. kr. besparelse i 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  13/05/2019

  Nyhed

  Pulje til inklusionsboliger til psykisk sårbare personer

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 3. runde af ansøgninger til puljen for inklusionsboliger. Ansøgningsfristen for støtte til inklusionsboliger er den 18. oktober 2019. Læs mere om puljen og dens midler.
  Læs mere

  Udgivet

  06/05/2019

  Nyhed

  Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner.
  Læs mere