Nyhedsliste

Resultat: 21

Udgivet

02/09/2020

Nyhed

Boligorganisationer kan fremover drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Nye regler giver boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Organisationerne får samtidig mulighed for at...
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Vejledning om områdefornyelse er opdateret

Vejledningen om områdefornyelse til kommunerne er opdateret og erstatter vejledningen fra 2016. Opdateringen sker på baggrund af en ændring i lovgrundlaget for områdefornyelse.
Læs mere

Udgivet

07/08/2020

Nyhed

Den almene boligsektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. pr. 2020. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Forslag skal give boligorganisationer mulighed for at drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Forslag til nye regler skal give boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Samtidig skal boligorganisationerne have mulighed for at deltage i arealudviklingsselskaber i visse hårde ghettoområder.
Læs mere

Udgivet

27/04/2020

Nyhed

Større incitament til at bygge mindre almene boliger

Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen ved etablering af almene boliger ændres og fastsættes dermed fremover som summen af et beløb pr. bolig og et beløb pr. m2. Ændringerne har virkning fra den 1. august 2020.
Læs mere

Udgivet

06/04/2020

Nyhed

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Læs mere

Udgivet

03/03/2020

Nyhed

Ny rapport om etablering og drift af små billige boliger

Rapporten fra netværket BOLIG 2.000 opsamler netværkets viden og idéer om, hvordan man gennem forskellige boligtyper kan skabe små billige boliger, der overholder lovgivning og som sikrer kvalitet i boligen.
Læs mere

Udgivet

03/02/2020

Nyhed

Bedre rammer og vilkår for etablering af skæve boliger og tilskud til sociale viceværter

Ny regler skal give bedre rammer og vilkår for at etablere skæve boliger til hjemløse i kommunerne. De nye regler giver samtidig tilskud til sociale viceværter til beboerne i de skæve boliger.
Læs mere

Udgivet

21/01/2020

Nyhed

Konference om bæredygtighed gennem digitalisering – tilmeld dig nu!

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Byggeskadefonden og AlmenNet afholder i fællesskab en konference om digitalisering og bæredygtighed i byggeriet den 30. januar 2020.
Læs mere