Publikationliste

Resultat: 246

  Vejledning

  Bilag 04 Meddelelse om fastholdelse af besigtigelsesforretningen

  Bilag 04 indeholder en meddelelse om fastholdelse af besigtigelsesforretningen

  Vejledning

  Bilag 03 Varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

  Bilaget orienterer om varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

  Vejledning

  Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

  Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

  Rapport

  Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

  Rapporten undersøger effekten af nedrivningerne i tre kommuner samt analyserer registerbaseret data for boligmarkedet. Undersøgelsen har fokus på effekter for naboejendomme og de samlede effekter for hele kommunen.

  Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

  Notatet viser monitoreringsresultater for 2014-2018, foreløbige resultater for 2019 baseret på budgetter og redegør for opgørelsen af udgiftsbasen, brug af budgetter, beregning af data for beboersammensætning og brug af prisindeks.

  Vejledning

  Bilag 01 Oversigt over bilagssamlingen

  I bilag 01 findes oversigt over bilagssamlingen til håndbolig om skimmelsvamp

  Vejledning

  Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger

  Vejledning om hvordan ansøgere udfylder ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger.

  Vejledning

  Vejledning om tilskud til skæve boliger

  Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

  Vejledning

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer.