Publikationliste

Resultat: 235

  Rapport

  Beboerbetalingsprocent 2020

  Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer.

  Vejledning

  Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

  Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

  Vejledning

  Guide til brug af Almen2tal

  Beregning og dokumentation er primært centreret omkring udvidet anvendelse af BR18 og anvendelse af et særligt beregningsprogram – Almen2tal - udviklet til formålet.

  Vejledning

  Instruks for revision af projekttilskud

  Vejledning

  Instruks for regnskab vedrørende puljer

  Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

  VEJ nr. 11085 af 26/11/2015

  Vejledning

  Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

  Vejledningen er udarbejdet til brug for kommuner, der får henvendelser om forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i boliger, eller hvor kommunen på anden vis bliver opmærksom på skimmelsvampeproblemer i boliger og opholdsrum.

  Aftale

  Skema AE (pdf)

  Aftale med lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.

  Aftale

  Skema AK (pdf)

  Aftale med lejerne om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.