Nyhedsliste

Resultat: 22

Udgivet

18/06/2020

Nyhed

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring

EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) er opdateret med krav om, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, og eksisterende målere senest den 1. januar 2027 skal udskiftes med eller gøres fjernaflæselige.
Læs mere

Udgivet

09/06/2020

Nyhed

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Ny frivillig bæredygtighedsklasse skal bidrage til et mere bæredygtigt byggeri

Boligministeren lancerer den frivillige bæredygtighedsklasse, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet.
Læs mere

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Udskydelse af recertificering af telte, scener og andre transportable konstruktioner

Som følge af det gældende forsamlingsforbud giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udskyde recertificering af telte, scener eller andre transportable konstruktioner.
Læs mere

Udgivet

21/04/2020

Nyhed

Nedbring risikoen for Legionellainfektion ved genåbning af bygninger

Regeringens nedlukning af store dele af samfundet under COVID-19-pandemien betyder, at mange bygninger står tomme eller kun bruges i et mindre omfang.
Læs mere

Udgivet

31/03/2020

Nyhed

Høring over lempelser af certificeringsordningen for brand og konstruktioner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår bl.a. lempelser i kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere og at ændre reglerne om årlig kontrol og recertificering.
Læs mere

Udgivet

30/03/2020

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglementet (BR18)

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret.
Læs mere

Udgivet

19/03/2020

Nyhed

Tilgængelighedspuljen 2020 er åben for ansøgninger

Der er afsat 28,2 mio. kr. til tilgængelighedspuljen i 2020. Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner og mikrovirksomheder kan søge om tilskud.
Læs mere

Udgivet

12/03/2020

Nyhed

Nye regler om ombygninger, bygningsautomatik og ladestandere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændret bygningsreglementets krav om ombygninger.
Læs mere