Nyhedsliste

Resultat: 47

Udgivet

14/10/2021

Nyhed

Høring om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018

Med udkastet til ændringen af BR18 tilpasses certificeringsordningen, så der bliver et bedre match mellem kompleksiteten af et byggeprojekt og den faglige kompetence, der skal knyttes til projektet.
Læs mere

Udgivet

12/10/2021

Nyhed

Bekendtgørelse om EPD-pulje sendt i høring

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til udvikling af bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen er der afsat 15 mio. kr. i en pulje til fremme af miljøvaredeklarationer(EPD’er) for byggevarer.
Læs mere

Udgivet

04/10/2021

Nyhed

Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger sendes i offentligt udbud

Læs mere

Udgivet

17/05/2021

Nyhed

Ny rapport om klimavenligt byggeri og samfundsøkonomi

En ny rapport fra Teknologisk Institut og Rambøll opsamler 8 landes tilgang og erfaringer med klimavenligt byggeri, herunder LCA (livscyklusvurderinger), rapporten belyser yderlige de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimavenligt byggeri.
Læs mere

Udgivet

27/04/2021

Nyhed

Udgivelse af national strategi for bæredygtigt byggeri

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien lanceres nu som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes de kommende år.
Læs mere

Udgivet

19/03/2021

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og nyudstedelse af certificeringsbekendtgørelsen

Begge udkast indeholder ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner.
Læs mere

Udgivet

17/03/2021

Nyhed

Undgå Legionellainfektion i forbindelse med genåbning af bygninger

Regeringens nedlukning af store dele af samfundet under COVID-19-pandemien betyder, at mange bygninger står tomme eller kun bruges i et mindre omfang...
Læs mere