Publikationsliste

Resultat: 4

Analyse

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Analysen af konkurrencesituationen i byggeriet giver en status over konkurrencen og belyser forhold både internt i branchen og offentlige rammevilkår, der har betydning for konkurrencen i byggeriet.

Analyse

Konkurrence, internationalisering og regulering - Analyserapport 2

Denne rapport er en revideret udgave af den Analyserapport 2 med samme titel, som Produktivitetskommissionen

Analyse

Analyse af den danske byggesektor

Formålet med analysen af den danske byggesektor er at klarlægge de rammevilkår, som byggesektoren arbejder under, og undersøge rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor.

Analyse

Anbefalinger til at øge kendskabet til ordningen og sikre en højere tegningsprocent

I efteråret 2011 besluttede klima-, energi- og bygningsministeren at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan tegningsprocenten for byggeskadeforsikring kan øges.

Viser 4 af 4