Publikationsliste

Resultat: 3

Strategi

Strategi for digitalt byggeri

Strategi for digitalt byggeri er udarbejdet med en bred inddragelse af branchen, der har bistået med viden, dialog og forslag til at adressere byggeriets udfordringer
med digitalisering.

Strategi

Byggepolitisk strategi af november 2014

Vejen til et styrket byggeri i Danmark er den daværende regerings byggepolitiske strategi

Strategi

Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere.

Viser 3 af 3