Blanketlisteside

Resultat: 29

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.
Ansøgning

Ansøgning om tilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri august 2020

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. august 2020 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri 2021

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. januar 2021 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).
Ansøgning

Ansøgningsskema/Indtastningsbilag A - Støttet Boligbyggeri. Fra januar 2020 - juli 2020

Skema ABC til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. januar - 31. juli 2020. (Byggeri med privat part)
Ansøgning

Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

 

Ansøgning

Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

 

Ansøgning

Nøgletalsoplysninger vedrørende bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

 

Ansøgning

Ansøgningsskema om godkendelse til etablering af skæve boliger uden tilskud

Bemærkning at ansøgningen er til etablering af skæve boliger uden tilskud.