Lovlisteside

Resultat: 27

Bekendtgørelse

BEK nr. 721 af 13/06/2016

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution

Gældende fra

01/07/2016

Normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution

Bekendtgørelse

BEK nr. 403 af 21/04/2016

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Gældende fra

06/05/2016

Bestemmelser om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse

BEK nr. 451 af 13/04/2015

Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Gældende fra

01/05/2015

Sideaktivitetsbekendtgørelsen. Se ændringen til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 482 af 07/05/2010

Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Gældende fra

12/05/2010

Fastsættelse af regler for udbetaling af tilskud samt indfasningsstøtte.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1298 af 15/12/2009

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)

Gældende fra

01/01/2010

Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)

Bekendtgørelse

BEK nr. 1297 af 15/12/2009

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation

Gældende fra

01/01/2010

Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation

Bekendtgørelse

BEK nr. 1096 af 15/11/2004

Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse medbyfornyelsesaktiviteter

Gældende fra

24/11/2004

Fastsættelse af regler for opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 252 af 21/03/2017

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Gældende fra

Bekendtgørelsen beskriver, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om støtte til inklusionsboliger, der etableres i almene familieboliger. Støtten ydes efter ansøgning fra en almen boligorganisation i forening med kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse

Gældende fra

Vejledning

Regnskabsinstruks til Demenspuljen

Viser 27 af 27