Lovlisteside

Resultat: 20

Bekendtgørelse

BEK nr. 541 af 22/05/2017

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Gældende fra

01/07/2017

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Bekendtgørelse

BEK nr. 146 af 12/02/2015

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

Gældende fra

16/02/2015

Bekendtgørelse

BEK nr. 1211 af 18/11/2014

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang

Gældende fra

18/11/2014

Bekendtgørelse

BEK nr. 563 af 02/06/2014

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Gældende fra

05/06/2014

Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt og varmt vand, varme eller køling. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.

Bekendtgørelse

BEK nr. 688 af 17/06/2013

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Gældende fra

01/07/2013

Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1292 af 24/10/2007

Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

Gældende fra

01/04/2008

Bekendtgørelse

BEK nr. 195 af 07/03/2008

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Gældende fra

01/04/2008

Bekendtgørelse

BEK nr. 1250 af 13/12/2004

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

Gældende fra

01/01/2005

Bekendtgørelsen omhandler ombygninger af eksisterende byggeri: offentligt tilgængelige bygninger og erhvervsbyggeri til service og administration samt ombygninger, hvor ombygningen ikke er væsentlig iht. byggelovens § 2, litra b, jf. §§ 4 og 5.