Lovlisteside

Resultat: 34

Direktiv

2018/2002

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energifeffektivitet

Gældende fra

11/12/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 1197 af 28/09/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Gældende fra

04/10/2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og boligministeriet. Styrelsen varetager bl.a. regulering af byggeområdet.

Direktiv

2018/84

Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

Gældende fra

09/07/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 1420 af 04/12/2017

Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer

Gældende fra

01/01/2018

Bekendtgørelse

BEK nr. 541 af 22/05/2017

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Gældende fra

01/07/2017

Lov

LBK nr. 1178 af 23/09/2016

Bekendtgørelse af byggeloven

Gældende fra

01/07/2016

Loven skal blandt andet sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 29/06/2016

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Gældende fra

01/07/2016

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Bekendtgørelse

BEK nr. 146 af 12/02/2015

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

Gældende fra

16/02/2015

Bekendtgørelse

BEK nr. 1211 af 18/11/2014

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang

Gældende fra

18/11/2014