Lovlisteside

Resultat: 20

Bekendtgørelse

CIR nr. 10 af 17/01/1994

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde

Gældende fra

01/02/1994

Bekendtgørelse

BEK nr. 536 af 19/07/1989

Bekendtgørelse om bemyndigelse af kommunalbestyrelsen til at udøve Boligministeriets beføjelser vedrørende ældre deklarationer eller servitutter

Gældende fra

19/07/1989

Viser 20 af 20