Lovlisteside

Resultat: 21

Bekendtgørelse

BEK nr. 2184 af 26/11/2021

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 2287 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bekendtgørelse

BEK nr. 2287 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 776 af 02/06/2020

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelsen indeholder regler for certificerede statikere og brandrådgivere, der er påkrævet for at blive certificeret rådgiver. Bekendtgørelsen regulerer også akkrediteringsorganet samt de certificeringsorganer der certificerer og fører kontrol.

Bekendtgørelse

BEK nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse

BEK nr. 673 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Gældende fra

05/07/2019

Bekendtgørelse

BEK nr. 1197 af 28/09/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Gældende fra

04/10/2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og boligministeriet. Styrelsen varetager bl.a. regulering af byggeområdet.