Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr 2243 af 29/12/2020

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 982 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

Gældende fra

01/07/2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administration og regulering på boligområdet, herunder på byfornyelsesområdet.
Viser 2 af 2