Lovlisteside

Resultat: 25

Bestemmelser for jernbane (BJ)

BEK nr 9189

Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)

Gældende fra

20/03/2012

Denne BJ gennemfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer.

Lov

RID 2011

RID 2011 Corrigendum 2 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/02/2012

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2011 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. februar 2012. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt god.

Bekendtgørelse

BEK nr. 26

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

Gældende fra

03/09/2008

Traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Lov

RID 2021

Informationsmateriale om RID 2021

Gældende fra

Lov

RID 2021

Forside, indledning og indholdsfortegnelse

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 3 - Tabel A

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 3 - Tabel B

Gældende fra

RID 2021

Del 5 - Bestemmelser for forsendelse

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 7 - Bestemmelser vedrorende transport

Gældende fra