Lovlisteside

Resultat: 58

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning 1305/2014

Forordning

2019/774

Forordning 2019/774

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/774 om ændring af forordning 1304/2014.

Forordning

(EU) 2019/554 af 5. april 2019

Kommissionens forordning (EU) 2019/554 af 5. april 2019

Gældende fra

01/04/2019

Forordning af 5. april 2019 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

Forordning

2019/250

Forordning 2019/250

Gældende fra

12/02/2019

Forordning 2019/250 om skabeloner for EF-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter- og delsystemer

Forordning

2018/1875

Rådets afgørelse 2018/1875

Gældende fra

26/11/2018

Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages I det tekniske ekspertudvalg ved Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer til visse ændringer af de tekniske forskrifter

Forordning

2018/1641

Kommissionsafgørelse 2018/1641

Gældende fra

25/10/2018

Kommissionsafgørelse om specifikationer for de køretøjsregistre, der er omhandlet I artikel 47 I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797, og om ændring og ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/756/EF

Forordning

2018/867

Forordning 2018/867

Gældende fra

13/06/2018

Forordning 2018/867 om fastsættelse af forretningsordenen for den Europæiske Unions Jernbaneagenturs klagenævn

Forordning

2018/762

Forordning 2018/762

Gældende fra

05/05/2018

Forordning 2018/762 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer.

Forordning

2018/763

Forordning 2018/763

Gældende fra

09/04/2018

Forordning 2018/763 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder.