Lovlisteside

Resultat: 21

Bestemmelser for jernbane (BJ)

BEK nr. 9070

Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne

Gældende fra

13/08/2015

I medfør af § 56 og § 102, stk. 1, i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1.

Bestemmelser for jernbane (BJ)

BEK nr 11034

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Gældende fra

16/07/2015

BEK nr 11034 - Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler på jernbaneområdet.

Bestemmelser for jernbane (BJ)

BEK nr 11033

Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet for delsystemet drift og trafikstyring

Gældende fra

16/07/2015

Kommissionens forordning 995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union.

Bekendtgørelse

BEK nr. 854

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Gældende fra

07/07/2015

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Lov

Lov nr. 151

Lov om Odense letbane

Gældende fra

18/02/2015

Lov om Odense Letbane

Bekendtgørelse

BEK nr. 836

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen

Gældende fra

24/04/2014

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen

Lov

Lov nr. 165

Lov om letbane på Ring 3

Gældende fra

26/02/2014

Lov om letbane på Ring 3

Bekendtgørelse

BEK nr. 542

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Gældende fra

12/06/2012

Bek nr. 542 - Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Lov

Lov nr. 432

Lov om Aarhus Letbane

Gældende fra

16/05/2012

Lov om Aarhus Letbane