Lovlisteside

Resultat: 157

Forordning

2019/775

Forordning 2019/775

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/775 om ændring af forordning 454/2011

Forordning

2019/772

Forordning 2019/772

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/772 om ændring af forordning nr. 1300/2014

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/776

Forordning

2019/777

Forordning 2019/777

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførselsafgørelsen

Forordning

2019/779

Forordning 2019/779

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/779 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer.

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning 1305/2014

Forordning

2019/774

Forordning 2019/774

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/774 om ændring af forordning 1304/2014.

Forordning

(EU) 2019/554 af 5. april 2019

Kommissionens forordning (EU) 2019/554 af 5. april 2019

Gældende fra

01/04/2019

Forordning af 5. april 2019 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

Forordning

2019/250

Forordning 2019/250

Gældende fra

12/02/2019

Forordning 2019/250 om skabeloner for EF-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter- og delsystemer