Lovlisteside

Resultat: 58

Bekendtgørelse

BEK nr. 1213

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Gældende fra

10/11/2017

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1125

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2017)

Gældende fra

09/10/2017

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven

Bekendtgørelse

BEK nr. 576

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Gældende fra

30/05/2017

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 543

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer

Gældende fra

24/05/2017

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 542

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet

Gældende fra

24/05/2017

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 9539

Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Gældende fra

11/05/2017

Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund.

Bekendtgørelse

BEK 1465

English translation of executive order nr. 1465 on technical compatibility

Gældende fra

05/12/2016

Bekendtgørelsen gennemgår paragraf 56, 60, 64 og 102 af jernbaneloven, som omhandler køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1465

Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Gældende fra

05/12/2016

Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1359

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Gældende fra

22/11/2016

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet