Lovlisteside

Resultat: 176

Direktiv

2018/1846

Direktiv 2018/1846/EU

Gældende fra

23/11/2018

Direktiv 2018/1846/EU

Bekendtgørelse

BEK nr. 1259

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2018)

Gældende fra

12/11/2018

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Forordning

2018/1641

Kommissionsafgørelse 2018/1641

Gældende fra

25/10/2018

Kommissionsafgørelse om specifikationer for de køretøjsregistre, der er omhandlet I artikel 47 I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797, og om ændring og ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/756/EF

Bekendtgørelse

BEK nr. 1197

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Gældende fra

28/09/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse

BEK nr. 1092 af 30/08/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger

Gældende fra

30/08/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger.

Forordning

2018/867

Forordning 2018/867

Gældende fra

13/06/2018

Forordning 2018/867 om fastsættelse af forretningsordenen for den Europæiske Unions Jernbaneagenturs klagenævn

Forordning

2018/762

Forordning 2018/762

Gældende fra

05/05/2018

Forordning 2018/762 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer.

Forordning

2018/763

Forordning 2018/763

Gældende fra

09/04/2018

Forordning 2018/763 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder.

Forordning

2018/545

Forordning 2018/545

Gældende fra

04/04/2018

Forordning 2018/545 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen