Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr. 26

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

Gældende fra

03/09/2008

Traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Bekendtgørelse

Test]

Gældende fra

der er tre ændringsbeke
Viser 2 af 2