Lovlisteside

Resultat: 14

Direktiv

2018/1846

Direktiv 2018/1846/EU

Gældende fra

23/11/2018

Direktiv 2018/1846/EU

Direktiv

2016/2309

Direktiv 2016/2309/EU

Gældende fra

16/12/2016

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2309 af 16. december 2016 om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.

Direktiv

2016/798

Direktiv 2016/798 EU

Gældende fra

01/06/2016

Direktiv 2016/798/EU fastsætter bestemmelser, som skal sikre, at sikkerheden i Unionens jernbanesystem udvikles og forbedres, og at adgangen til markedet for jernbanetransportydelser forbedres .

Direktiv

2016/797/EU

Direktiv 2016/797 EU

Gældende fra

31/05/2016

Dette direktiv fastsætter betingelserne for interoperabilitet i Unionens jernbanesystemer, med henblik på at gøre det muligt at lette, forbedre og udvikle jernbanetransporttjenesterne inden for Unionen.

Direktiv

2016/797

Direktiv 2016/797

Gældende fra

11/05/2016

Direktiv 2016/797.

Direktiv

2014/103

Direktiv 2014/103/EU

Gældende fra

21/11/2014

Kommissionens direktiv 2014/103/EU af 21. november 2014 om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.

Direktiv

2014/82

Direktiv 2014/82/EU

Gældende fra

24/06/2014

Kommissionens direktiv 2014/82/EU af 24. juni 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen.

Direktiv

2012/45

Direktiv 2012/45/EU

Gældende fra

03/12/2012

Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt.

Direktiv

2007/756/EF

Kommissionsafgørelse om ændring af beslutning 2007/756/EF

Gældende fra

10/02/2011

Kommissions afgørelse af 10. februar 2011 om ændring af beslutning 2007/756/EF om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister