Lovlisteside

Resultat: 66

Forordning

2020/1056

Forordning 2020/1056

Gældende fra

20/08/2020

Forordning om elektronisk godstransportinformation. Øge transportens bæredygtighed og effektivt ved at tilskynde digitalisering af godstransport.

Forordning

2018/761

Forordning 2018/761

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2018/761 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning 1305/2014

Forordning

2019/773

Forordning 2019/773

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/773 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring

Forordning

2019/774

Forordning 2019/774

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/774 om ændring af forordning 1304/2014.

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/776

Forordning

2019/777

Forordning 2019/777

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførselsafgørelsen

Forordning

2019/775

Forordning 2019/775

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/775 om ændring af forordning 454/2011

Forordning

2019/772

Forordning 2019/772

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/772 om ændring af forordning nr. 1300/2014